tuổi thìn có nên xây nhà năm 2016 không

Xem tuổi xây nhà cho tuổi Bính Thìn (1976) năm 2016 thích hợp nhất

son-nha-theo-tuoi Sinh năm: 1981 => tuổi âm của bạn: 2013-1981+1=33 (tuổi). 3+3 = 6: => Phạm Kim Lâu tử, sẽ có hại cho con cái. Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 41 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn