tuổi dần sinh giờ nào tốt

Xem giờ, ngày, tháng nào sinh con đem lại vận số tốt nhất cho tuổi Dần?

ktt_1-9_gieoque3_kienthuc_nyhr Sinh giờ Thìn (7-9h): Là người tài năng nhưng ít gặp được quý nhân. Tuy vậy, mọi việc đều êm thấm, cuộc sống bình thường. Tuổi Dần – Hổ là con vật đứng thứ ba trong mười hai con giáp. Hổ đại diện cho các tính cách như dũng cảm, thích ganh đua, và hay