Xem tuổi xông đất tuổi Ất Mùi(1955) năm 2016 chính xác nhất !

Năm 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông đất 2016 cho gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955 các tuổi hợp xông đất canh Ngọ 1990, Tân Mùi sinh năm 1991, Mậu Thân sinh năm 1968

20160129-043903-tu-vi-2016-tuoi-mui-8_600x603
Thông tin gia chủ
Năm 1955
Năm âm lịch: Ất Mùi
Giải thích: Kính Trọng Chi Dương – Dê được quý mến
Mệnh: Kim
Giải nghĩa : Vàng trong cát
Cung : Ly
Thông tin năm xem
2016
Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Đoài – Nữ: Tốn

Các tuổi đẹp để xông đất
Năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ Bàng Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :9/12 điểm
Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :9/12 điểm
Năm 1968 (Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :9/12 điểm
Năm 1976 (Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :9/12 điểm
Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :8/12 điểm

Năm 1960 (Canh Tý – Bích Thượng Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :8/12 điểm
Năm 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :8/12 điểm
Năm 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :7/12 điểm
Năm 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :7/12 điểm
Năm 1966 (Bính Ngọ – Thiên Hà Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được :7/12 điểm
Năm 1975 (Ất Mão – Đại Khê Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *